วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เซอร์โคเนียม

รูปที่ 1  แร่เซอร์โคเนียม

เซอร์โคเนียม (Zr) :  เป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลว 1852  .จุดเดือด 4377 .พบอยู่ในรูปของแร่เซอร์คอน (ZrSiO4) เกิดตามแหล่งแร่ดีบุก เซอร์โคเนียม อยู่ในแร่เซอร์คอน แยกโดยนำหางแร่ดีบุกมาเผาในเตาความร้อนสูง โดยใช้คาร์บอนเป็นตัวรีดิวซ์ นำผลึกที่ได้ไปควบแน่น แล้วให้ทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมเหลว แล้วจึงเผาแยกโลหะแมกนีเซียมออก      การถลุงเซอร์โคเนียม : นำแร่เซอร์คอน ไปถลุงในเตาที่อุณหภูมิ 800 – 1000 องศเซลเซียส โดยใช้คาร์บอนเป็นตัวรีดิวซ์ จะได้โลหเซอร์โคเนียมที่ไม่บริสุทธิ์นำโลหะไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศเซลเซียส  และพ่นก๊าซคลอรีนลงไปตลอดเวลาจะได้ไอของ ZrCI4 เมื่อควบแน่นจะได้ผลึก ZrCI4 นำผลึก  ZrCI4  ทำปฏิกิริยากับโลหะแมกนีเซียมที่หลอมเหลวในเตา ภายใต้บรรยากาศของก๊าซเฉื่อย จะได้ Zr แยก Mg และ MgCI2 โดยเผาในภาวะที่เป็นสุญญากาศที่ 900.C  และนำโลหะเซอร์โคเนียมไปหลอมในเตาสุญญากาศ เพื่อให้ได้โลหะที่บริสุทธิ์ขึ้นถ้าเติม Y2O3  ลงใน ZrO2 ประมาณ 5% จะได้สารที่ชื่อว่า PSZ (Partially Stabilizer Zirconia)ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ที่ทนความร้อนได้สูง  และไม่นำไฟฟ้า

      ประโยชน์ในด้านต่างๆ :
      1.  ใช้เป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ไอพ่น  และจรวด
2.  ใช้ทำถ้วยกระเบื้องทนไฟ
3.  ทำอิฐทนไฟสำหรับเตาหลอมโลหะ
4.  ทำฉนวนกันไฟฟ้าแรงสูง
5.  ทำชิ้นส่วนของหัวเทียนรถยนต์
6.  ทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


รูปที่ 2  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแร่เซอร์โคเนียม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น